Programın Yan Etkisi Varmıdır?

Uzman eğitmenler tarafından belirlenen programa uygun bir şekilde uygulandığında hiçbir yan etkisi söz konusu değildir.

Kimlere Uygulanamaz?

Kulak iltihabı nedeniyle ilaç kullanan kişiler ilaç bitene ve enfeksiyon ortadan kalkıncaya kadar programı alamazlar. Kanser teşhisi konmuş hastalar, ağır psikiyatrik bozukluklar ve nörolojik problemler teşhisi konmuş hastalar, beyin ameliyatı olmuş kişiler, duyma problemi olan kişiler, 3 yaşından küçük çocuklar bu programları alamazlar. Bunun dışında herkes rahatlıkla alabilir.

Etkisi Ne zaman Ortaya Çıkar?

Programın etkisinin ilk birkaç seansta bile ortaya çıktığı ve açıkça gözlendiği pek çok vaka vardır. ancak herkeste bu şekilde ortaya çıkmayabilir. Normal olan, program sonunda etkilerin en iyi şekilde gözlenmesidir. Lift sisteminin etkileri kalıcıdır. En yüksek etki düzeyi ise programdan 3-6 ay sonra gözlemlenir

Beklenen Etki Ortaya Çıkmazsa Ne Yapmalıyım?

Uzman eğitmenler programdan sonra program uygulanan kişileri düzenli olarak takip eder ve kayıt tutar. Yararlanıcının kendisi, ailesi ve eğer yararlanıcı öğrenci ise öğretmenden alınan bazı izleme ve takip bilgilerini sistematik olarak kaydeder. 6 ayın sonunda istenen sonuçların elde edilemediği tespit edilirse yararlanıcıya tekrar değerleme testleri yapılarak program yenilenebilir. Fakat eğer yararlanıcının testleri ve ön değerlendirme araçları doğru yapılmış ise mutlaka istenen fayda ortaya çıkar

Gerçekten Faydalı Olup Olmadığını Nerden Anlayacağız?

Programa başlamadan önce yararlanıcı profili oluşturulur. Bu profile göre yararlanıcıda ulaşılması gereken hedefler tanımlanır. Program boyunca ve programdan sonraki 6 ay boyunca yararlanıcı izlenir. Bu izleme sürecinde elde edilen kazanımlar yararlanıcıya yapılan ölçüm sonuçları ile gösterilir.

Bu Bir Tıbbi Tedavi Yöntemi midir?

Bu bir tıbbi tedavi yöntemi değildir. Amerika, Kanada, Meksika ve Avrupa’da bir çok klinik ve rehabilitasyon merkezinde destek tedavileri olarak kullanılmaktadır. Ancak Türkiye’de bir gelişim programı ve eğitim olarak uygulanmaktadır. Tıbbi tedavi gerektiren durumlar için kesinlikle program uygulanması tavsiye edilmez. Ancak klinik psikologlar bu yöntemden çok etkili bir şekilde yararlanırlar.

Uygulamacılarınızın Uzmanlığı Yeterlimi?

Lift danışmanları ve uygulamacıları psikolog veya psikolojik danışman seviyesinde kişilerden oluşur. Hem teorik hem uygulama eğitimi alırlar. Uygulamaları boyunca merkezimizdeki danışman psikologlarımızdan destek alırlar. Ayrıca tüm vakaların merkez tarafından takibi yapılır.

Başka Uygulamalarınız Neler?

LIFT sistemi insan zihnini düzenleyen, bilişsel kapasitesini artıran ve öz-yeterliliğin sağlanması konusunda motivasyon ve etki yaratan çok güçlü bir sistemdir. Bazı durumlarda beyin performansını artırmak ve danışanın maksimum fayda elde etmesini sağlamak için ilave bazı uygulamalar yapılır. Bu programlar danışanların ihtiyaçlarına göre özel olarak belirlenir.

Lift Bir Müzik Terapisi midir?

Hayır LIFT bir müzik terapisi değildir. Müziğin insan psikolojisi ve davranışları üzerinde etkileri olduğu bilinmektedir. Ancak bizim sistemimizin müzik terapisi ile hiçbir bağlantısı yoktur. LIFT uygulamalarında klasik müzik kullanılır. Ancak bunun nedeni salt müzik etkisinden dolayı değildir. LIFT uygulamaları için yüksek frekanslı seslere ihtiyaç vardır. Bu yüksek frekanslı sesleri elde edebileceğimiz en güzel kaynak klasik müziklerdir. Bu yüksek frekanslı sesler LIFT cihazı tarafından modüle edilerek doğrudan kulak üzerinden beyne iletilir. Cihazın uygulanan seanslara göre ayrı ayrı ses modülasyon ayarları vardır. Bunun için klasik müzikten yararlanılır.

Lift Uygulamaları Kaç Seans Uygulanır?

Lift uygulamaları toplam 60 saat olarak uygulanır. Bu altmış saatlik uygulama ikişer saat olarak 30 seans da uygulanabilir. Birer saat olarak 60 seansta uygulanabilir. Ağır vakalarda genellikle ikişer saatlik uygulamalar tercih edilirken daha düşük seviyede problemlerde birer saatlik uygulamalar tercih edilir. Ancak uygulamacının ve çocuğun ailesinin seanslara devam edebilme veya çocuğun okul zamanı gibi durumları da dikkate alarak karar verilmesi de gerekir.

Ölçme Testleri Olarak Hangi Testleri Kullanıyorsunuz?

LIFT sisteminin kendisine has ölçme değerleme sistemi vardır. Ancak tüm lift şubelerimizde MOXO testi de standart olarak kullanılmaktadır. Ayrıca tüm şubelerimizde görev yapan psikologlarımız gerekli durumlarda çocuk değerleme testlerinden istediğini kullanmaktadır.

Lift Dinletileri Sübliminal Mesajlar İçermekte midir?

Böyle bir uygulama asla söz konusu bile değildir.

Çocuğumuza Doktorlar Tarafından Verilen İlaçlar Var.Lift Uygulamaları İlaç Kullanmaya Engel Teşkil Edermi?

Çocukların kullandığı dikkat, odaklanma, hiperaktivite ve kaygılar için kullandıkları ilaçları aile doktoru ile görüşerek devam ettirmek isterse edebilir. Ancak biz LIFT uygulamalarının net olarak etkisini görebilmek bakımından LIFT seansları boyunca ilaç kullanmayı tavsiye etmiyoruz. İlaç kullanmayı bıraktırdığımız hiçbir çocuğumuz tekrar ilaç desteğine ihtiyaç duymadı.

Lütfen Bize Sormak İstediğiniz Sorularınızı Aşağıda ki Formdan İletiniz.