Listening Fitness Dinleme Programları LIFT Eğitmenleri tarafından sağlanmaktadır. Değerlendirme sonucu çıkan profile uygun program uygulanırken ayrıca LIFT uzmanları kendi pratik tecrübelerini de eğitime dahil edebilirler. Program uygulanan bireyin gelişimine katkı sağlamak amacıyla eğitmen zengin ilave programlar ile donatılır. Böylece bireysel gelişim tüm yönlerden desteklenir. Örneğin öğrenmesi yavaş bir çocuğun dinleme eğitimi ile öğrenme becerisi artırılırken eğitmenin uygulayacağı zengin içerikler ile beyin performansı da artırılır. Eğitmenlerimiz alacakları temel eğitimden sonra uygulama süresi boyunca danışmanlık hizmetlerinden yararlanarak gelişimlerini sürdürürler. İşitsel algı eğitimini çocuklar ve yetişkinler için, müzik, sahne sanatları, dil eğitimi, psikoloji, kişisel gelişim ve zihinsel problemlerin çözümünde başarıyla uygulayacak şekilde eğitilirler. Bir Ses Programı genellikle 1 veya 2 saat boyunca uygulanan toplamda 60 saatten oluşan iki aşamadan meydana gelir. Program Kavrayıcı Evre (Receptive Phase) ile başlar ve 4 ila 6 hafta arasında bir entegrasyon “ara” döneminden sonra Dışavurumcu Evre (Expressive Phase) tarafından takip edilir. Takip değerlendirmesi ise Dışavurumcu Evre’nin (Expressive Phase) bitiminden 3 ay sonra planlanmaktadır.

Algılayıcı-Kavrayıcı Evre (Receptive Phase)

Dinleme eylemini geliştirir, artırır ve ince ayar yapar. Çocuklar çizim yaparken ya da oyun oynarken, yetişkinler ise dinlenirken ve hatta uyurken müzik veya dinletileri dinlerler. Lift’in modifiye ettiği ses bilgisi kulaklıklar aracılığıyla kulaklara ulaşır. Amaç, dinlemeyi otomatik ve zahmetsiz hale getirmek olduğu için sese dikkat vermeye gerek yoktur.

Dışavurumcu Evre (Expressioan Phase)

Bir mikrofona şarkı söyleme, sesli konuşma ve sesli okuma faaliyetleri aracılığıyla kulak-ses bağlantısı üzerine çalışarak öz dinlemeyi geliştirir. LIFT tarafından beslenen ve zenginleşen ses kulaklıklar ve kemik iletimi yoluyla eş zamanlı olarak geri döner.

Takip Evresi (Follow-up)

Başlangıçta oluşturulan dinleme çarkının program uygulama sonrası aldığı şekil gelişim süreçlerinin karşılaştırılması ile yeniden düzenlenir. Böylece kişinin ilerleme süreçleri daha açık bir şekilde izlenirken programın yararları ve gelecek hakkında oluşacak tavsiyeler de ortaya çıkar. Yararlanıcı programdan sonra bir yıl süreyle izlenir.