Sınıftan Görsel

Dikkat ve algı geliştirme konusunda dünyada çeşitli programlar ve uygulamalar vardır.

Bu uygulamalar içerisinde eleştirilenlerde var övgü alanlarda.
Programlar bir çok yönü ile birbirine benzese de aslında çok ciddi farklılıkları vardır. Türkiye de bu konu henüz çok yeni bir konudur. Yeterince tartışılmamış ve uygulamalar yeterince test edilmemiştir.

Aksini iddia eden yanıltır. Lift sistemi dikkat ve algı geliştirme alanında dünyadaki en köklü çalışmaların bir sonucudur. En güçlü tarafımız böyle bir metodu kullanıyor olmamızdır.

Bununla birlikte insan odaklı çalışmanın bir sonucu olarak Lift Türkiye uygulama merkezleri olarak bütün şubelerimizin temel ilkeleri şunlardır. ,

  • Lift şubelerinin hepsinde mutlaka bir psikolog veya psikolojik danışman seviyesinde hizmet verilmek zorundadır.
  • Lift eğitimi ve yetkili uygulamacı sertifikası almamış kişiler asla uygulama yapamazlar.
  • Ağır psikiyatrik vakalar, veya bazı özel eğitim gerektiren kişiler ile tıbbı müdahale gerektiren kişiler bizim alanımızın dışındadır.
  • Her kişi özel ve özgündür. Kişisel özelliklere göre programlar uygulanır.
  • Bizim için başarı yararlanıcının faydasıdır. Diğer şeyler bundan sonra gelir.
  • Şubelerimiz arasında çok güçlü iletişim ve bağlar vardır. Herkes bilgi ve deneyim paylaşımı yaparak mükemmele birlikte ulaşmaya çalışır.