Dinleme, dikkat süresi ve konsantrasyon, öğrenme becerisi, dil edinimi gibi becerilerin gelişmesinde önemli rol oynayan aktif bir fonksiyonudur. Okuma ve yazma da dinleme ile bağlantılıdır. Çünkü kulak sadece sesleri algılamaz, aynı zamanda gözün de dahil olduğu vücut hareketlerini kontrol eder ve dengede tutar. Dinleme iki farklı açıya sahiptir. Bunlar;

  • Kulak-Beden Bağlantısı
  • Kulak-Ses Bağlantısı

KULAK-BEDEN BAĞLANTISI

Bir tavşan düşünün kırlık bir alanda çimlerin üzerinde katur kutur bir şeyler yer. Onun duruşu eğik ve kulakları aşağıdadır. Fakat aniden, bir kuş havalanır. Tavşan kulaklarını diker ve gövdesini doğrultur. Tavşan o ana kadar işitmede iken o andan sonra dinleme eylemine geçer. Daha küçük görünmesine rağmen, tıpkı bir tavşan gibi biz de kulaklarımızı ve bütün bedenimizi dinlemek için kullanırız. Örneğin deneyimli bir öğretmen bir bakışta, sınıftaki bir öğrencinin gerçekte dinleyip dinlemediğini anlar. Öğrencinin oturuş şekli, yüz ifadeleri ve karşıdakinin gözlerine nasıl baktığı gibi bütün vücut ipuçlarının hepsi dinlemenin vücut ifadeleridir. Kulak beden ilişkisini müziğin temposuyla birlikte doğal bir şekilde dans eden birisinin hareketlerinden daha açık bir şekilde görebiliriz. Bütün bu örnekler bize kulağın sadece dinleme organı değil aynı zamanda bedenimizi yöneten bir organ olduğunu da gösterir.

KULAK-SES BAĞLANTISI

Biz öncelikle ne söylediğimizi dinleriz. Bizim dinleme yeteneğimiz sesimizin kalitesine bağlıdır. Diğer uyaranlar gibi ses de bilgi işlem için ihtiyacımız olan enerjiyi bize veren beyni tam anlamıyla besler. Yüksek frekans açısından zengin olan sesler daha besleyicidir. Örneğin, klasik müzik, özellikle Mozart, yüksek armonik ses bakımından zengindir ve enerji seviyelerini artırabilir. Hepsinin içinde en iyi olan müzik ise kendi sesimizdir. Biz bunu kendimizi enerjize etmede, odaklanmada ve dinleme eylemimizi bütün beden üzerinden sağlamada kullanabiliriz. Daha iyi bir dinleme zengin bir sese öncülük eder ve zengin bir ses de dinlemeyi artırır. Lift’deki mikrofon girişi kendi kendine gelişebilen kulak-ses geri besleme döngüsünü geliştirmeyi sağlar. Eğitildiğinde ve zenginleştirildiğinde, kendi sesimiz herhangi bir noktada ihtiyacımız olan enerjiyi ve odaklanmayı gerekli olan LIFT desteği ile bize sağlar. Bu Listening Fitness’ın nihai hedefi olan öz-yeterliliğin nasıl elde edildiğidir. Kulak-Ses döngüsü konuşma ve dil ediniminde önemli bir rol oynar. Kulak-Ses döngüsünün çok az bilinen bir rolü de algısal-motor, duygusal, iletişimsel ve bilişsel düzeylerde özdenetim ve oto kontrolün geliştirmesidir. Kulak-Ses bağlantısı bedenin ve aklın muhteşem bir duyusal-motor entegrasyon sağlayıcısıdır. Kulak-Ses bağlantısının düzenleyici etkisi çocukların nefes alıp verme biçimine, uyuma ve yemek yeme alışkanlıklarına, mesane ve bağırsak kontrolüne, öfkesine ve öfkesinin etkilerinin ifadesine, uysallığına ve sosyal uyumuna etki ettiği gibi dikkat süresine okuma yazma ve heceleme gibi odaklanma ve öğrenme becerilerine de etki eder.