Bir çocuk veya yetişkinin Listeninig Fitness’ın hangi programına uygunluğu, dinleme profilinin LIFT uzmanı tarafından değerlendirilmesiyle başlar. Değerlemeye tabi tutulan bireyde hangi hedeflere ulaşılacağı ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli olan programın uzunluğu da uzman tarafından belirlenmektedir.

Listening Fitness Değerlendirme Özellikleri

Program alacak kişiye öncelikle bir değerleme anketi uygulanır. Bireyin kavrayıcı ve anlamlı dinleme becerileri, öğrenme yeteneği ve bununla bağlantılı davranışları incelenir. Çocuklar için uygulanan değerleme araçları ebeveyn ve öğretmen tarafından alınacak bilgilerle tamamlanır. Bu değerleme araçları 12 bölümden oluşur. Her bölüm ayrı ayrı puanlanır. Elde edilen 12 farklı bölümün ölçüm sonuçları özel bir takım formüllerle hesaplanarak kişiye özel dinleme profili oluşturulur. Oluşan profile göre kişiye uygun bir program uygulanır. Burada esas olarak vurgulanan şey şudur. Her bireyin dinleme profili farklıdır. Bireylerin görünen problemleri aynı olsa bile problemlerin kaynağı farklı olabilir. Bu sebeple birey üzerindeki etkileri de farklı olacaktır. LIFT değerlendirme sistemi herkesi kendi özellikleri çerçevesinde değerlendirerek probleme özel çözüm üretir.

Her birey için oluşan büyük resmi ve profilin doğasını anlayabilmek için gerekli olan arka plan uzman tarafından tamamlanır. Örneğin çocuğun gelişim öyküsü, kişilik özellikleri, aile dinamikleri, sağlık sorunları gibi özellikler bu arka planı oluşturur. Böylece büyük resmi tamamlayan uzman bireyin ihtiyaçlarına uygun programı seçerek uygular.