Çocuklarda Stresle Başa Çıkma

STRESLE BAŞA ÇIKMA Stres; kişinin üstesinden gelemediği stresörler (olaylar) karşısında verdiği fizyolojik veya psikolojik tepkilerdir. Kişinin stres altına girmesiyle “Savaş yada kaç” tepkisi devreye girer. Kendine güveni ve inancı yüksek olan bireyler, stres faktörü karşıs

Çocuklarda Erteleme Davranışı

Neden Erteliyoruz? “Bir türlü planladığım işlerimi yapamıyorum.” “Tam işlerimi yapacakken bir aksilik çıkıyor.” “Keşke işimi önceden halletseydim.” “Biriken işlerimi yapmaya çok üşeniyorum.” Erteleme davranışı olan bireylerin sıklıkla karşılaştığı bu dü

Çocuklarda Beden Algısı

Beden algısı, bireyin kendi bedeninin nasıl göründüğü ve başka insanların onun bedenini nasıl gördükleri hakkındaki düşünceleridir. Beden algısının gelişiminde etkili olan birçok faktör vardır: bebeklik döneminden itibaren beslenme alışkanlıkları, gelişim süreçlerinin

Çocuklarda Kaygı

Kaygı kişinin kendisini iç ve dış dünyasında tehlike olasılığı ya da kişi tarafından ‘tehlikedeyim’ olarak algılanıp yorumlanan bir duygudur. Kişi kendisini bir alarm durumunda ve sanki her an bir şey olacakmış gibi bir duygu içinde hisseder. Kaygı sorunları olan çocuklar

Çocuklarda Hiperaktivite

Hiperaktivite bozukluğunun en belirgin özellikleri çocuğun çok hareketli olması, isteklerini erteleyememesi ve dikkatini toparlayamaması. Hiperaktif çocuklardan uzun süre oturmalarını, sessiz ve sakin durmalarını istemek onlara büyük rahatsızlık verir. Aşırı hareketli olan çocuk

Çocuklarda Tikler

Tik bir kas kümesinin istemsiz ve düzensiz aralıklarla yinelenen hareketleridir. Genellikle 6-15 yaş arasında sıklıkla görülür. Örneğin göz kırpma, dudak oynatma, kaş kaldırma, boyun bükme, omuz oynatma ve benzeri biçimde olur. Zamana ve koşullara göre sıklığı ve şiddeti de