Çocuklarda Korku

Korkmuş çocuk
Çocuklarda Korku İnsanların günlük hayatlarında birçok duyguyu yaşamaları ne kadar normal ise, korku hissi de yaşamlarının bir parçasıdır. Korku, gündelik yaşamı yönlendiren ve yaşamın içinde çok önemli bir işlevi olan, sevinç ve üzüntü gibi doğuştan getirdiğimiz teme

Çocuklarda Disleksi

Çocuklarda Disleksi
Disleksi; zeka geriliğine, beyin hastalığına bağlı olmadan, normal ve yeterli eğitime, normal bir zeka düzeyine, uygun sosyokültürel çevreye rağmen ortaya çıkan bir öğrenme güçlüğüdür. Dislektik çocuklar genelde; sağ-sol, üst-alt, önce sonra kavramlarını karıştırabilir

Çocuklarda Stresle Başa Çıkma

Ödev yapan çocuk
Stres; kişinin üstesinden gelemediği stresörler (olaylar) karşısında verdiği fizyolojik veya psikolojik tepkilerdir. Kişinin stres altına girmesiyle “Savaş yada kaç” tepkisi devreye girer. Kendine güveni ve inancı yüksek olan bireyler, stres faktörü karşısında savaşma tepkis

Öznel İyi Oluş

Mutlu Çocuk
Öznel İyi Oluş Diener’a (1984) göre öznel iyi oluş, bireyin sahip olduğu olumlu, olumsuz duygulara ve yaşamdan aldığı doyuma ilişkin olarak yaptığı öznel bir değerlendirmedir. Bu değerlendirme, bireyin çeşitli olaylara verdiği tepkileri, içinde bulunduğu duygu durumunu, yaş

Neden Erteliyoruz ?

“Bir türlü planladığım işlerimi yapamıyorum.” “Tam işlerimi yapacakken bir aksilik çıkıyor.” “Keşke işimi önceden halletseydim.” “Biriken işlerimi yapmaya çok üşeniyorum.” Erteleme davranışı olan bireylerin sıklıkla karşılaştığı bu düşünceler beyinleri

Çocuklarda Öfke Kontrolü Problemi

Öfkeli çocuk
ÇOCUKLARDA ÖFKE KONTROLÜ PROBLEMİ Bir çocuk aşırı sinirli ve uyumsuz ise bu bazı davranış sorunlarının habercisi olabilir. Çabuk sinirlenme çocuğun anne babaya karşı önemli bir uyarısıdır. Bu açıdan çocuğun neden iyi olmadığını ve nelerin yolunda olmadığını gözden