Çocuklarda Erteleme

Neden Erteliyoruz?

“Bir türlü planladığım işlerimi yapamıyorum.” “Tam işlerimi yapacakken bir aksilik çıkıyor.” “Keşke işimi önceden halletseydim.” “Biriken işlerimi yapmaya çok üşeniyorum.”

Erteleme davranışı olan bireylerin sıklıkla karşılaştığı bu düşünceler beyinlerini meşgul eder. Erteleme, yapılması gereken eylemleri sonraya bırakma veya ileri bir tarihe atma davranışıdır. Bazı insanlar daha seyrek bazıları da daha sık erteleme davranışıyla karşılaşırlar. Günlük yaşamda insanların işlerini ötelediğini ve başka bir zamana ertelediğini görebiliriz. Ertelenen işler kısa dönemli bir rahatlama sağlasa da sürekli hale gelmesiyle rutin işlerinin aksamasına ve verimliliğin düşmesine neden olur. Sebepsiz yere ertelenen işler zamanla katlanarak yük haline dönüşebilir. Böylelikle stres ve endişelerin yoğunlaşmasına, bireyin başarısızlık ve yetersizlik duygularının tetiklenmesine sebep olur. Birey kendini baskı altında hissedebilir ve zamanla kendini suçlayabilir.

Ertelemenin Sebepleri

Erteleme davranışın oluşmasında pek çok faktör rol oynamaktadır. Bunlardan bazıları;

  • Kişilik Özelliklerimiz: Mükemmeliyetçi ve kaygılı bir kişiliğe sahip olan bireylerde erteleme davranışına daha sık rastlanır.
  • İçsel Çatışmalarımız: “bu işi zaten yetiştiremem”, “istesem de bu ödev bitmez”, “ya yanlış yaparsam” gibi düşünceler stres ve kaygı düzeyinin artmasıyla erteleme davranışının tetiklenmesine yol açar.
  • Yetiştirilme Biçimimiz: Ebeveynlerin mükemmeliyetçi ve baskıcı davranışları çocuğun görevlerini severek ve isteyerek yapmasını engeller. Beklenildiği düzeyde yapamayacağım endişesine kapılan çocuklar görevlerini daha uzun sürede oyalanarak yapmayı veya görevlerini ertelemeye seçerler.
  • Başa Çıkma Becerisinin Yetersiz Olması
  • Programsız Çalışma
  • Yapılacak İşlerin Belirsiz Olması
  • Zaman Yönetiminin Zayıf Olması
  • Odaklanma Problemleri
  • Göreve Bağlı Kalamama
  • Öncelik Belirleyememe

Erteleme davranışının nedenleri bilinmediğinde bireylerin hayatında pek çok olumsuz sonuçlar görülebilir. Unutmayın ki dününüzü yarınınıza bırakarak geldiğinizde hayatı yakalamak da o kadar zor olacaktır. Bu kısır döngüyü kırmak da sizin elinizdedir.

“Geçmişte ertelediğiniz işler geleceği yaşamanızı engeller.”

Listening Fitness (LIFT) ile çeşitli zihinsel ve bilişsel becerileri geliştirerek erteleme davranışın oluşmasında pek çok faktörün azaldığı ve zamanla yok olduğu kanıtlanmış işitsel algı eğitiminden destek alabilirsiniz.

Psikolog Esra AYVALI

Yorum Yazınız

thirteen − 12 =