tiki olan çocuk

Tik bir kas kümesinin istemsiz ve düzensiz aralıklarla yinelenen hareketleridir.
Genellikle 6-15 yaş arasında sıklıkla görülür.

Örneğin;

  • Göz kırpma
  • Dudak oynatma
  • Kaş kaldırma
  • Boyun bükme
  • Omuz oynatma

ve benzeri biçimde olur.

Zamana ve koşullara göre sıklığı ve şiddeti değişkenlik gösterir. Tiklerin nedeni kesin olarak bilinmemektedir.

Tiklerin merkezi sinir sistemindeki bozukluk sonucu ortaya çıktığı ya da ruhsal bir bozukluğun belirtisi olduğu kabul edilmektedir.

Yorum Yazınız

1 × 1 =