Korkmuş çocuk

Çocuklarda Korku

İnsanların günlük hayatlarında birçok duyguyu yaşamaları ne kadar normal ise, korku hissi de yaşamlarının bir parçasıdır. Korku, gündelik yaşamı yönlendiren ve yaşamın içinde çok önemli bir işlevi olan, sevinç ve üzüntü gibi doğuştan getirdiğimiz temel duygulardan biridir. Bu nedenle, çocukların erken yaşta korku hissini tanımaları onların öncelikle kendilerini koruyabilmelerine ve gerçek hayata adapte olabilmelerine katkı sağladığı için, gelişim süreçleri açısından sağlıklı bir adımdır. . Başka bir deyişle, çocukların şimdiki tehlikelere karşı kendini savunmayı ve gelecek tehlikelere karşı da daha temkinli davranabilmesine yardımcı olur.
Korku duygusu koruyucu ve çocukların soyutlama ile hayal güçlerini geliştirse de, zaman zaman çocuğun korkuyu yoğun bir şekilde ve özellikle yaşından küçük ya da uygunsuz bir nesneye yönelik yaşaması, onun rahatsız ve huzursuz olmasına yol açmasıyla birlikte günlük hayatının akışını da olumsuz yönde etkiler.

Peki, çocuklar genelde hangi durumlarda korku yaşarlar?

  • Hayatlarında edindikleri yaşantı ve deneyimlerin yeni durumla başa çıkmasında yetersiz olması.
  • Çevrelerindeki olumsuz olaylardan etkilenmeleri.
  • Yaşadıkları olayları kendi dünyalarında yeniden şekillendirmeleri.
  • Uygunsuz ve şiddet içerikli dizi, film, çizgi film ve oyunlara maruz kalma.

Bu durumlar günlük hayatlarını etkilemesi ile birlikte davranışlarına da olumsuz yönde yansımasına sebep olur.

Örneğin; anne ve babalarına gereğinden fazla bağımlı olmaları, onlardan ayrılırken tedirgin olma ya da güçlükle ayrılmaları, yabancı ve kalabalık ortamlara uyum sağlayamamaları gibi.

Bunun yanı sıra daha farklı davranış problemleri de gözlemlenir.
Korku yaşamaları aynı zamanda vücutlarının da tepki göstermesine yol açar. Bu tepkiler uyku problemi, vücutta terlemeler şeklinde gözlemlenebilir.

Aynı zamanda kalp atışı ve nabzın hızlanması bu tür durumlara verilen örneklerden biridir.
Çocukların yaşadığı yoğun korku hissi, sürekli bir kaygılı olma durumuna yol açtığı gibi dikkatinin azalmasına ve odaklanma sorunlarına da neden olabilir.
Bu problemler, duygusal ve sosyal gelişim süreçlerini ve akademik başarılarını olumsuz yönde etkilemektedir.

Çocuklar bu tür durumlarda profesyonel desteğe ihtiyaç duyarlar. Zamanında müdahalede bulunulması onların sağlıklı bir gelişim süreci geçirmelerini sağlar.

LIFT İşitsel Algı Eğitimi, psikolojik ve pedagojik gelişim programları eşliğinde bu süreci kontrollü ve sağlıklı bir şekilde atlatmaları sağlanır. Yaşına uygun korku nesnesi ile başa çıkma becerileri kazandırma, korku ile gelişen ikincil sorunların azaltılması, iletişim yöntemleri benimseme ve müziğin beyin üzerindeki gevşetici etkisi ile LIFT dinleme programları çocuklarda korku ve kaygıyı ciddi derecede azaltmakta ve çocuklara psikolojik olgunluk kazandırmaktadır.

Zehra Korkmaz

Yorum Yazınız

eleven − 4 =